Om os

Tisted Sportsrideklub er en lille hyggelig rideklub beliggende mellem Terndrup og Astrup. Vi råder over 2 gode ridebaner, som findes ved Tisted Boldklubs store græsplæne.

Vi samarbejder med andre mindre klubber i omegnen, som skiftes til at holde stævner og andre arrangementer. En liste over disse kan ses under “Aktiviteter – Kalender”.

Indbydelser til de forskellige arrangementer finder du under “Aktiviteter – Indbydelser”

Resultater fra stævner kan du se under “Aktiviteter – Resultatlister”

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TISTED SPORTSRIDEKLUB
***********************************************************************************************

Mandag 20/3-17 kl. 19.30 i klubhuset på sportspladsen i Tisted.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag (skal være formand Trine Kilgast i hænde senest d. 17. marts 2017
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant
  • Valg af revisor og suppleant
  • Eventuelt

Følgende er på valg:

Inge Kristiansen – modtager ikke genvalg
Line Lauth – modtager ikke genvalg
Else Hansen – modtager ikke genvalg

Efter mødet er der som sædvanlig kaffe og kage.

Forslag kan sendes til formanden på email: tistedsportsrideklub@gmail.com